Resultaten ADV 2012-2018

De afgelopen jaren heeft ADV zich samen met alle partners ingezet voor het energieneutraal maken van de Achterhoek. We  laten we u graag zien welke activiteiten ADV in deze periode heeft ondernomen en welke resultaten zijn geboekt. De oorspronkelijke doelstellingen zijn ruimschoots gehaald.

Activiteiten en resultaten

In de periode 2012 tot en met 2016 vonden veel ADV-activiteiten plaats onder de vlag van het sinds 1 januari 2017 verzelfstandigde verduurSaam energieloket. Klik hier voor de infographic met activiteiten en resultaten door de jaren heen

ADV-in-actie-(infographic)

Jaarverslag ADV

De aanpak, activiteiten en resultaten zijn samengevat in een jaarverslag tot en met 2016. Klik hier voor het jaarverslag

Jaarverslag-ADVBeeldverslag ADV

Het beeldverslag is een compilatie van foto's en video's die een indruk geeft van de activiteiten en resultaten. Klik hier voor het beeldverslag

Beeldverslag-ADV
Waar richtte ADV zich op?

Samen met alle betrokkenen werken aan een duurzame toekomst van de Achterhoek, de meest effectieve route uitzetten en ervoor zorgen dat die wordt gerealiseerd. Dat is wat Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen deed. 

ADV was een onafhankelijke netwerkorganisatie zonder winstoogmerk die betrokkenen stimuleerde, ondersteunde en samenbrcht om bij te dragen aan een energieneutrale Achterhoek. ADV legde verbindingen tussen gemeenten, ondernemers, organisaties en kennisinstellingen en coördineerde samenwerking.

ADV-activiteiten: focus op duurzaam en energiezuinig ondernemen

ADV heeft de activiteiten die gericht zijn op particuliere woningeigenaren vanaf 1 januari 2017 volledig overgedragen aan het verduurSaam energieloket, dat is verzelfstandigd tot een besloten vennootschap onder de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM).

ADV focusde zich in 2017 en 2018 op het stimuleren van MKB-ondernemers om duurzaam te gaan ondernemen en hun fossiele energiegebruik te verminderen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de Duurzaam Ondernemen en Energiescans (DOE-scans) en de MKB Energy CheckUp voor ondernemers die zicht wilden krijgen op de mogelijkheden om hun strategie te verbeteren. ADV werkte hiertoe samen met de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en de bij SIKA aangesloten ondernemersverenigingen, zoals Industriële Kring Berkelland en IG&D, VNO-NCW, gemeenten, de provincie Gelderland en het Gelders Energie Akkoord.

Deel dit op:
Disclaimer
Achterhoekduurzaamverbouwen.nl is een initiatief van stichting achterhoek duurzaam bouwen