Disclaimer

  1. Aan de inhoud van alle webpagina’s is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
  2. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven. De stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het bezoeken van haar website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website.
  3. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van de stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen.
  4. Naar aanleiding van uw gebruik van deze website, downloadt u naar eigen inzicht en op eigen risico informatie of inhoud. U alleen zal verantwoordelijk zijn voor elke schade aan uw computer systeem of voor het verlies van gegevens die kunnen voortvloeien uit het downloaden van enige informatie of inhoud.

Deel dit op:
Disclaimer
Achterhoekduurzaamverbouwen.nl is een initiatief van stichting achterhoek duurzaam bouwen